Славка Георгиева Чакърова /Пушкарова/

Славка Георгиева Чакърова-Пушкарова е родена 1879 в град Струга Македония, учителка и революционерка.

Ръководителите на революционната организация в Струга възлагат на учителките Славка, Анастасия и Милица Чакърови и Царева и Константина Деребанови да ушият знамето на въстаниците. В ушиването участват и Костадина Гълъбова, Катерина Нестерова, Костадинка Вангелова и Анастасия Милушева. По време на въстанието Славка Чакърова, Люба Кюпова-Руменова и Герджикова координират революционната дейност в гр. Скопие.

На 23 юли 1903 г. знамето е предадено на знаменосеца Милан Гагов и същия ден потегля с градските чети на Кръстю Калайджиев и Милан Танчев за с. Вехчани, където е посрещнато от войводите Лука Груйчев, Яким Алулов и Марко Павлов. Въстанието в с. Вехчани е обявено на 2 август. Стружката чета трябвало да се съедини с въстаниците от Охридско. По пътя те прекъсват телеграфни връзки, разрушават мостове и влизат в бой със седемнадесет пъти по-многоброен противник. Близо седмица остават в обкръжение. С решителен щурм излизат от обкръжението. Начело със знамето си четниците водят битки с редовна войска и башибозук при Луково, Долни Дримкал, Малесията и Локва.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.