Райна Пърличева

Райна Пърличева, родена 1884 година в Охрид Македония, секретарка на македонско женско дружество в София и инициатор за ушиване на бойно знаме за четниците пристигнали през 1885 г. от Македония за да воюват за освобождението на родината си

По онова време за същата цел беше съставено едно женско дружество под председателството [липсва текст], но в което внука ми Райна беше секретарка и играеше главната роля в това дружество, и по нейна инициатива се приготви от нея едно знаме с македонското лъвче, и от нея същата на Александровската площад при многобройна публика се предаде на главния четоводител, като същевременно произнесе и следующата насърчителна и напътствена реч /От Автобиогафия на Васил Диамандиев/: „Македонци, потомци Александрови! Вие, когато сте били космократори, сте победили и сте завладели почти целия свят! Нека сега и сега възкръсне във вас македонското юначество и съкрушите турските варварски пълчища и освободите нещастното ни отечество Македония, заедно с Одринската област! Аз, безсилна и немощна мома със сълзи на очите изработих това знаме, което предавам на тебе, доблестни четоводител, това знаме, символ на вярна победа над враговете. Нека се развява по македонските гори, долини и полета победоносно навсякъде и нека това знаме ти бъде залог за вярната клетва, която ти, заедно с другарите даваш пред това знаме, което ще послужи за пръв паметник по освободително дело за нещастна наша татковина Македония и Одринско! Сбогом, вярна дружино, желая ви от сърце славна победа и славно повръщание, за да ви сплетем и окачим вашите глави с лаврови венци! Бог да ви [е] на помощ и да благослови вашето оръжие и ви всели в сърцата храброст и отсъствие на страх!“ 

Васил Диамандиев в Автобиография описва знамето по следният начин: „…толко голямо и разкошно украсено (от едната страна македонското лъвче на пембен фон, а от другата страна – жена, плачуща Македония с разпуснати коси, тоже на пембен атлазен фон)“

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.