Петър Николаки Манев

Петър Николаки Манев, роден град Охрид Македония, изтъкнат деятел на македонската младежка организация и последовател на Петър Дънов

Роден на 28 Март 1898 година в град Охрид Македония. Син е на охридския аптекар Николаки Манев и Луиза Пърличева. Учи лесовъдство във Виена. През Май 1922 година заедно с 54 македонски студенти основават първото следвоенно македонско студентско дружество, на което П. Манев е секретар. Основател и секретар на създаденият през 1925 г. Общ съюз на македонските студенти в чужбина. Член секретар на виенската петчленна централа на създадената през 1922 г. Македонска Младежка Тайна Революционна Организация. Изтъкнат последовател на Петър Дънов с изключителни познания по астрология.

 

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.