Нико̀ла Петков Пушка̀ров

Никола Пушкаров е роден на 14 декември 1874 г. в Пиродоп. Член на ВМОРО,  ръководител на Скопския революционен комитет и началник на въстаниците в Скопски окръг по време на Илинденското въстание. Пушкаров е редактор на организационния бюлетин “ Свобода или смърт“, член на Временно представителство на бившата ВМОРО. Той е първият български почвоизследовател и родоначалник на почвознанието в България, съпруг на Славка Чакърова и брат на генерал Стоян Пушкаров.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.