Никола Диамандиев

роден в град Охрид Македония, брат на Димитър Диамандиев, революционер и активен деец по време на Кресненско-Разложкото въстание

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.