Милан Апостолов Матов

Милан Апостолов Матов, роден в град Струга Македония, учител, революционер и общественик

 

Милан Апостолов Матов е роден на 8 ноември 1875 година в град Струга Македония. През 1896 година още като ученик в Битолската гимназия влиза в редовете на Вътрешната организация. След това се превръща в един от най-дейните нейни водачи. Изучава динамитното дело под ръководството на Г. Делчев и Б. Сарафов и в края на 1900 година е член на градското ръководно тяло в Струга и подготвя района за въоръжена съпротива. По време на Илинденското въстание е четник в охридско-стружката чета на Лука Групчев. През 1905 година, като представител на Стружка околия , Матов е легален член на окръжния комитет на Битолския революционен окръг и помага на Даме Груев във възстановяването на окръга след илинденският погром. От юни 1907 година е председател на окръжния комитет и същевременно битолски окръжен войвода. Взима дейно участие в подготовката на битолският окръжен конгрес. След 1910 година Матов е от най-активните дейци в Организацията участващи в процеса по възстановяване на революционната дейност в Битолския революционен окръг. По време на Балканската война е участник в Македоно-одринското опълчение, а през Междусъюзническата е в Сборна партизанска рота.  След двете войни, заедно с Петър Чаулев, Павел Христов и Антон Шибаков,  Матов отново е в охридско-стружкият район и организира Тиквешкото и Оридско-Дебърското въстание.  След Първата световна война Матов е член на Илинденската организация и Македонския научен институт. Милан Матов умира на 21 май 1962 година в София.

 

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.