Михаил Шокев

роден в град Охрид, Македония, революционер и общественик През февруари 1902 година действа с чета в Тиквешко. Участва във възстановяване на революционните канали от Струмица през Радовиш до Прилеп. По късно секретар в четата на Петър Юруков

През февруари 1902 година действа с чета в Тиквешко. Участва във възстановяване на революционните канали от Струмица през Радовиш до Прилеп. По късно секретар в четата на Петър Юруков. Член и дарител на създадената през 1942 година в град Охрид фондация Свети Климент Охридски

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.