Марко Калудов

роден в град Охрид Македония, революционер, общественик и издател

Основател на първото македоно-одринско дружество в САЩ – Норд Адамс, Нова Англия. Редактор на  първия  вестник на  македонската емиграция  в САЩ / първият брой излиза в Чикаго през 1902  година/. Съпруг на Каролина Пърличева

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.