Лука Георгиев Групчев

Лука Георгиев Групчев, роден в град Охрид Македония, учител, революционер, общественик и издател

Роден е в 1874 година в град Охрид Македония, завършва гимназия в София и учи в Софийския университет. Учител е в Охрид и главен учител в Ресен. От 1903 година е нелегален член на ВМРО. За кратко е четник при Тома Давидов, делегат на Смилевския от Охридския район, където е избран за член на Охридското горско началство. Секретар е на четата на Яким Алулов. Самостоятелен войвода през Илинденското въстание в района на Дримкол. През 1904 година е включен в Задграничното представителство на ВМРО. Участник в Охридско-Дебърското въстание и член на временната управа на Охрид. През 1938 – 1939 година заедно с Лазар Томов и Христо Танушев е член на редакционния комитет на списание Илюстрация Илинден. 

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.