Луйза Григорова Пърличева-Манева

Луйза Григорова Пърличева-Манева, родена в гр. Охрид Македония, дъщеря на Григор Пърличев

Луйза Григорова Пърличева-Манева, родена 1870 г. в гр. Охрид Македония, дъщеря на Григор Пърличев, съпруга и майка на революционери. Завършва първата българска девическа гимназия „Свето Благовещение“ в град Солун. Член на женското просветно и благотворително дружество в гр. Охрид. През целият си живот помага и съдейства на членовете на Революционната организация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.