Константин / Коста/ Лимончев

Коста Лимончев възрожденец, революционер и общественик.

Коста Лимончев, роден в град Охрид Македония. Изтъкнат гражданин на Охрид, член на общинската управа и надзорник на училището в махалата Кошища. Епитроп на църквата Свети Климент. Участник е в Охридското съзаклятие, след разкритията през 1881 година е изпратен на доживотно заточение в крепостта Паяс кале в Южна Турция, където намира смъртта си.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.