Климент Шокев

роден в град Охрид Македония, революционер участвал в битката при Демир Капия 1878 година в четата на Адам Калмиков

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.