Климент Иванов Групчев

Климент Иванов Групчев, роден град Охрид Македония, учител и революционер

Климент Иванов Групчев, роден град Охрид Македония, учител и революционер. Като учител Кичевско е заклет член на Вътрешната организация. През Илинденското въстание е член на Горското началство на Кичевско-Дебърския революционен район и секретар в четата на Янаки Янев. Доброволец в Македоно-одринското опълчение. През Междусъюзническата война е в Сборна партизанска рота. Награден е с орден „За храброст“ IV степен.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.