Кирил Григоров Пърличев

Възрожденец, учител, писател и преводач роден и починал в град Охрид Македония

В качеството си на дългогодишен член на управителните тела на ВМРО, Пърличев в продължение на повече от петдесет години е имал достъп и лично е съхранявал ценни архиви. Воден от съзнание за отговорност при излагане на фактите, той е един от малцината приживе оценили и използвали документалното богатство търсейки безспорност за своите аргументи. Освен революционер Пърличев е един от водещите интелектуалци от Македония. Той е член на многобройни културни институции и оставя сериозно литературно-историческо наследство. Съчетанието на многогодишна революционна и културна дейност с морала на възрожденеца осезаемо подкрепят делата на Кирил. Именно авторитета и личния пример са силата на Кирил Григоров Пърличев. Тази силата е нужна на Кирил Пърличев, защото срещу нея е се изправя правото на силата, която иска да изопачи истинската същност на ВМРО, на която Кирил посвети 36 години от своя живот. Целите на ВМРО за единна и неделима Македония отдавна са заличени под контурите на световната политическа карта. Те винаги са разгаряли опасен огън в задния двор на балканските държави. След самоизтребленията в Организацията, комунистическият терор доунищожи приемствеността в македонското освободително и културно движение. Около пантеона на героите се изпълни с лица непознаващи синовният дълг към родната земя. За тях Македония и ВМРО са извор на националистическо вдъхновение и източник на партийни и материални интереси интереси. Пожълтелите страници на документите от миналото са единствената символична връзка за разпиляното население на Македония. Делата и писменото наследство на Кирил Григоров Пърличев и още ред достойни личности са онзи исторически репер, който показва колко сме се отдалечили от истината за македонското освободително движение.

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ

Роден 1.3.1875г. в гр. Охрид. Син на Григор Ставрев Пърличев и Анастасия Узунова. Почива в гр.Охрид на 9.2.1944г

РЕВОЛЮЦИОННА ДЕЙНОСТ

1894 г. – член на таен ученически революционен кръжок в Солун
1895г. – четник в четата на дедо Стою
1896г.- делегат на учредителното събрание на ВМРО, ръководител на Воденската и Мъгленска околии
1898г. – участник в политическото убийство в гр. Охрид на сърбоманина Гърдана, за което лежи в затворите на Охрид и Битоля
1901г.- член на ЦК на ВМРО в Солун 1902г.- член на градското ръководно тяло в Прилеп и четник в четата на Методи Патчев
1902г. – секретар на Задграничното представителство Гоце Делчев-Гьорче Петров
1903г.-участник в Илинденското въстание, като воевода в обединените чети на Хр.Чернопеев
1903-1905г- секретар на Задграничното Представителство Хр.Матов- Хр.Татарчев
1915-1921г.-секретар на Задграничното представителство Т. Александров-А. Протогеров
1921-1925г- временен Задграничен представител
1925-1931г.- Задграничен представител

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Секретар-основател на ученическия съюз в Солунската мъжка гимназия Секретар на “ Благотворително дружество “ София – 1903г. Секретар на “ Съюза на българските конституционни клубове “ – 1908г. Секретар на “ Управително тяло на Учителския съюз “ – 1911г. Член-основател на Македонския научен институт – 1923г. Член на Българската секция на Паневропейския съюз Член на Масонската ложа Директор на Института за слепи – 1935г. Директор на “ Народния музей “ – Охрид 1942г., открива гроба на св. Климент Член-основател на фондация „Свети Климент“

УЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Учител във Воден, Прилеп, Цариброд, Солун, София, Стара Загора Училищен инспектор – Воден, Солун Директор – София

КНИЖОВНА ДЕЙНОСТ

Редактор – в. Борец – Воден/1896г./, сп. Искра – Солун/1913г./, сп. Родина-Скопие/1916г./, сп. Македония – София/1922г./, в. Свобода или смърт 1930-1931г.  Сътрудник на почти всички македонски вестници и списания, както и на Писател – много столични издания на печата. Сръбския режим и революционната борба в Македония 1912-1915 година.; Сръбските жестокости в Македония 1912-1915г.; Македонците в културно- политическия живот на България -1918г.; Истина за кризата във ВМРО -1929г. и др. Поет и Преводач -някои от стиховете му са публикуване в. Право/1895г./, владее френски, немски, гръцки и латински. Превежда Волтер, К. Маркс, К. Кауцки, Дж. Мил, Г. Брандес, Г. Жули и др.

Избрани публикации

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.