Иван Христов Групчев

Иван Христов Групчев, роден град Охрид Македония, учител, революционер и общественик

Роден е на 25 януари 1874 година в град Охрид. След завършване на Солунската гимназия е учител в Гевгели, Охрид, Ресен Крушово. От 1894 заклет член на ВМРО. След убийството на Димитър Гърданов на 5 август 1898 година, Групчев е арестуван заедно с Методи Патчев, Кирил Пърличев и Христо Узунов и затворен в Битоля. В 1901 година влиза в ръководството на охридски революционен комитет. Учителства в Ресен, но е арестуван и затворен в затвора Пимирана край Битоля, където остава до 10 септември 1903 година, когато е изпратен на заточение в Синоп, за да излежи присъда от осем години. В 1906 година на Охридския околийски конгрес е избран за председател на околийския революционен комитет. През есента на 1908 година е делегат на Кюстендилският конгрес на ВМРО, като представител от Битолско. През войните е доброволец в Македоно-Одринското и Сборна партизанска рота.  Участва във временната българска управа в Охрид за време на Охридско-Дебърското въстание. След въстанието с лодка бяга в Албания и оттам в България. През Първата световна война до Септември 1918 година е кмет на град Охрид. Умира на 11 юни 1963 година в София.

 

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.