Христо Апостолов Матов

Христо Апостолов Матов, роден в град Струга Македония, учител, революционер, идеолог на ВМРО, фолклорист, поет и публицист. Заемал е най-висшите ръководни длъжности в Организацията.

Христо Матов е роден на 4 март 1869 година град Струга Македония. Учи в родният си град, завършва средно образование в Солунската гимназия и през 1893 година се дипломира във Филологическия факултет на Софийският университет. Преподава в градовете Сяр, Скопие, Стара Загора и София. От 1894 година е в редовете на Вътрешната организация и един от нейните най-изтъкнати ръководители и идеолози. Преминал е през всички трудности по изграждане на ВМРО и е заемал е най-висшите ръководни длъжности в Организацията. Защитавал е нейните идеали на всички възможни фронтове с всички възможни средства. За дейността му по време на войните е награден  със сребърен кръст за храброст и орден Свети Александър VI-та степен. За дейността му като революционер е награден от неговите съвременници и следващите поколения със званието Идеологът на ВМРО. Почива през 1922 година в самота.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.