Григор Пърличев с учители в Солунската гимназия 1888-1889 г.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.