Евтим Костов Лимончев

Ефтим Костов Лимончев, роден в град Охрид Македония, революционер и общественик

 

Ефтим Костов Лимончев, роден в град Охрид, завършва Железарското училище в Княжево и работи като машинист в Баронхиршовата железница. От 1899 година е член Вътрешната организация и изпълнява различни задачи за пренос на революционни материали по железницата. По-късно е началник на железопътното депо в София.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.