Димитър Костов Лимончев

Димитър Костов Лимончев, роден град Охрид Македония, общественик и революционер

През учебната година 1894/95 година в София е част от Македонски революционен кръжок заедно с Петър Манджуков, Васил Главинов, Войдан Попгеоргиев, Иван Сребренов и др. Член е на театралната трупа на Попгеоргиев. Членува в Младенческия македонски сговор към Младатакедонска книжовна дружина заедно с Войдан Попгеоргиев, Фильо Филев, Кръстьо Йосифчев, Никола и Юрдан Каранджулови,  Тодор Ангелов, хърватина Томич, Коце Попдинев, Христо Пълтев, Сребрен Поппетров, Никола Кочанов, Михаил Филипов, Здравко Георгиев, Георги Стойчев, Сотир Николов и други. В 1896 – 1897 година е секретар на Българското търговско агентство в Битоля и помага на затворени дейци на ВМРО. Загива през лятото на 1903 година в Кюстендил при нещастен случай при пълнене на бомби за революционната организация.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.