Димитър Христов Узунов

Димитър Христов Узунов, възрожденец от Охрид Македония

Димитър Узунов е роден в 1842 година в град Охрид Македония. Син на Христо Узунов  и Зоица Узунова, един от най-просветените мъже в Охрид. Д. Узунов е близък съратник на Григор Пърличев, който е женен за сестра му Анастасия. Учител в много македонски градове Охрид, Битоля, Кукуш, Струга, Куманово, Енидже Вардар и Струмица. В 1867 година издава заедно с Димитър Македонски „Букварь за употрѣбеніе въ македонскыте училища“, и пише във вестниците „Македония“, „Право“ и „Напредък“. След създаването на Княжество България се заселва в София и работи като помощник-библиотекар в Народната библиотека. През 1881 – 1882 година е училищен инспектор в Охридско и Стружко, в 1883 година е учител в Кукуш, през 1883/1884 учебна година е иконом в Солунската българска мъжка гимназия, а от 1884 година повторно учителства в Куманово, до смъртта си през 1887 година.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.