Ангеле Групчев

Ангеле-Ангел Групчев, роден в град Охрид Македония, възрожденец и общественик

Ангел Групчев е роден в град Охрид, Македония.  Научава се да пише и да чете на черковнославянски през 1830 в град Шкодра, където търгува. Връща се в Охрид, където преподава на местно наречие, като използва  букви от езика, който охридчани български или славянски. Превръща дюкяна си в училище, в което се учи и Григор Пърличев, който определя Групчев като „най-учения тогава мъж“. За него Кузман Шапкарев казва:“В наше време в Охрид нямаше човек, който да знае четмо и писмо българско, освен неколцина, които бяха го научили в места, дето българската азбука била в действие, като в Скопие, Дебър, Прилеп или другаде. Такви са били: първо, покойният Христо Узунов и Ангеле Групчев, които бяха научили славенско писмо и четмо в Шкодра от някои славени още през 1830 година“

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.