Александър Иванов Групчев

Александър Иванов Групчев, роден в Охрид Македония, военен

Александър Иванов Групчев, син на Йон Ангеле Групче, е роден на 15 август 1862 г. в Охрид Македония. Завършил военно училище в Княжество България. През 1885 година участва в Сръбско-българската война като подпоручик, 1895 година е произведен в чин капитан от пехотата и достига до чин подполковник. Убит е на 24 юни 1913 година в битката под връх Букова глава по време на Междусъюзническата война.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.