Александър Георгиев Чакъров /Сандре/

Александър, Георгиев Чакъров е роден през 1869 година в град Струга Македония. Активен деец на Вътрешната организация още от първите години на основаването и.

Александър, Георгиев Чакъров е роден през 1869 година в град Струга Македония. Активен деец на Вътрешната организация още от първите години на нейното създаване.  Участник в  Ресенският конгрес през Август 1894 година. Ръководител на Охридски районен революционен комитет. През 1901 година, след ареста на членовете от ЦК на ВМРО в Солун, поема за кратко техните функции. В 1903 година е в Горското началство на охридско-стружката революционна околия и делегат на Смилевския конгрес. Участник в Илинденското въстание в четата на Христо Узунов. През 1908 година е избран за делегат на  учредителния конгрес на Съюза на българските конституционни клубове.

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.