Първобитнитѣ Охридчани 12 сѣмейства, или споредъ други, 70 на брой

 

Първобитнитѣ Охридчани 12 сѣмейства, или споредъ други, 70 на брой, били свободни отъ тоя данъкъ. Потомци на тия първобитни охридски жители сѫществуватъ и днесъ, каквито сѫ напр. фамилиитѣ: Робевци, Пърличевци, папа Паповци, Гулицовци и други.

/Кратко историко-географско описание на градоветѣ Охридъ и Струга отъ К. А. Шапкаревъ. /Сборникъ на Българското книжовно дружество въ София, кн. I, III, 1-54, 1901, с. 36/

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.