Охрид. Песента на Григор Пърличев за Момир. Вековната духовна връзка между родовете.

традицията е по-силна от пропагандата

 

Охрид. Песента на Григор Пърличев за Момир. Вековната духовна връзка между родовете.

Кирил Пърличев, върху едно малко листче, е записал кратка песен от своя баща Григор Пърличев. На пръв поглед тази малка страничка изглежда като несъществена историческа бележка, но  зад тези няколкото реда се крие вековна история и традиция. Песента е посветена на охридчанина  Димитър Момир, убит от турците. Пеейки я съгражданите му са се обединявали в общ протест срещу насилията на потисниците. По същият начин, с песента на Григор Пърличев „ 1762 лето“,  градът въстава срещу духовния гнет на фанариотите. Многозначителен факт е, че в оригинала на песента за Момир Григор Пърличев, както заплашваше гръцкия владика, така, не се е посвенил да предупреди царя, към който се обръща за помощ, като към молбата поета добавя „ .. да не плач наший до Бога стигне…“.  Защото стигне ли до там, пред бога и царете ще отговарят.

Днес наследниците на фамилията Момир са запазили спомена от събитията и в техният дом се намира кожен надпис напомнящ славното минало на рода. Днес малцина знаят, че „ носачите на пари“, какъвто е бил и Димитър Момир, са били с безупречна репутация и са представлявали силни родове, които са с възможности да отмъстят за всякакво посегателство. От друга страна, рода Пърличеви, век и половина, са опазили текста на песента. И най-важното е, че традицията не е прекъсната защото двата рода са запазили и родовата връзка помежду си.

 

Варош махала

Димитър Христо Момир домазет в Мишайковци [1] , за Вета /сестра на Антица от Танчевци[2]/ търговец, градски водач най-знатния и най уважавания от братята Коле и Косте 1877 г. В така нареченото Второ Бърсячко въстание и 1880 г.[3] участник в Охридската завера[4] и един от организаторите е бил в ръководството заедно с д-р Константин Робе, Григор Пърлица, Димитър Узунов, Георги Снегар. Разкрити при потушаването / заедно с 18 затворници охридчани са отведени на съд в Битоля /.  След четиридневен процес / от 8 юни 1881 г./ , пред 500 наблюдатели и европейските консули, освободен поради недостатъчно доказателства. След отпадането на обвиненията работи като пренася парите от печалбите във Влахия и Австро-Унгария в Охрид. Убит от турци и оплакан. Всеобщата народна жалост в Охрид е предадена в песента на Григор Пърличев:

 Разплакало се мало, големо, че всегде рай е, у нас е пекол.

 Слушаш ли царю, ти господарю?

Нашето имане ни разграбиха. Добрите мъже ни умъртвиха.

Иначе той бил домазет за Вета от Миша / Миша бил безстрашния возач на Джеладин бей, руски пленник [5]/. От Миша наследил родовата почит към Свети Атанасий [6]. Предишната им родова почит е била Свети Наум, тяхната стара къща била над Папарница [7], под Писиновци [8] , кумове били в Паскалия [9], а техните кумове били Мосиновци  , което кумство, по женска линия, го наследил Методи Патчев [10]

[1] . Възрожденски род със значителен принос в борбите за духовно и политическо освобождение на Македония

[2] . Богата охридска фамилия при която е работила майката на Григор Пърличев

[3] . Въстание започнало на 14.9.1880 г. в църквата Свети Илия на село Велмевци Демирхисарско, като в последствие се развива на територията на Охрид, Кичево, Битоля и Прилеп

[4] . Въстание в района на Охрид и Охридско започнало пролетта на 1880 година след навлизането на чета начело с Илия Делин / Капидан Илия / и участието на митрополит Натанаил Охридски. Разкрито и потушено пролетта на 1881 г.

[5] . Малко известен факт за произхода на мишайковия род

[6] . В Охрид старите родове имат свои родови светец. Родовият светец на фамилията Пърличеви е Свети Атанасий, също като на Миша от Мишайкови. Неговата икона и днес се пази в дома на Пърличеви

[7] . Улица над езерото намираща се под източната височина на град Охрид

[8] . Възрожденска фамилия, от която произхожда генерал Писинов, командир на 2-ра бригада от 7-а пехотна рилска дивизия по време на Първата световна война (1915 – 1918). Къщата им се намира в квартал Варош

[9] . Възрожденска фамилия свързана с Шапкареви

[10] Истински герой пример за поколенията. Член на Революционната организация, заедно с Кирил Пърличев и Христо Узунов извършват първия терористичен акт на Организацията в Охрид

Препис на Кирил Пърличев от оригинала

 

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.