Към характеристиката на Григор Ставрев Пърличев

Македонски преглед, 1928, кн.2

„Ние българите изобщо не сме от ония народи, които
знаят добре миналото си, историята си. „

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.