НК на Македонските емигрантски организации, окръжно № 771, 1925 г.

" Ден за Македония "

Автор: К.Г.П.

  1. „Денят за Македония“ да бъде ден на манифестация на нашето единодушие и нашия гранитен дух. Празненството требва да бжде без изключение на делата македонска емиграция.
  1. Предварително да влезете в връзка с местната Илинденска и Македонска Младежка организации, ако имате такива, членовете на които ше поканите да спомогнат за организирането на празника.
  1. В самия ден да организирате празнични събрания, където ще се манифестира несъкрушимото ни желание, — Свободна и Независима Македония.
  1. През деня избрани и определени от братството комисии отъ спретнати момичета и момчета ще кичат из улиците съ цветя всички граждани (македонци и не), като даваните суми ги събират в предварително запечатани от братството кутии.
  1. Сжщите или пък други комисии ще продаватъ всичките издания на македонските организации, като картички, ленти, значки и прочие.

 

  1. Настоятелствата на братствата, по предварително приготвен списък, ще посетят на празника всички заможни членове отъ емиграцията и поднасяйки им поздравите на поробена Македония, ще апелират към техната благодетелност. Сумите, които ще се събират по този начин требва да бъдат над 500 лв.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.