ЦК на МПО в Америка и Канада № 44, 1928 г.

пагубните последствия от братоубийствата и емиграцията в САЩ и Канада

 

През последните няколко дни телеграфът ни донесе новини сведения за печални събития и БРАТОУБИСТВА сред македонци, станали въ София или в други части на Царството, които излагат нашето движение пред очите на чуждия свет, обрисуват борците на Македония в  найчерни краски и създават едно настроение сред чуждото обществено мнение, което съди по-вече по делата на известни организации и хора, отколко по това, което им се поднася от нас в форма на мемоари, апели, декларации,или реззолюции, протести. Но не само това:Всичките тези събития създават едно твърде тягостно настроение средъ целата наша емиграция отсам океана, чиято вера не може да не бъде разклатена, като вижда, че убиството ,каточели, е узаконената мерка за решаване на спорове и недоразумения и че ежедневно синовете на Македония се избиват по кафенетата и улиците в градове на чужди страни, а не в борба с нашия истински противник.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.