Битолски революционен окръг - Окръжно № 26/ 04.02.1924 г.

За независимостта на Македония, майчиния език, сръбската асимилация

 

Окръжно № 26/ 04.02.1924 г.

Битолски революционен окръг Окръжно. Братя македонци. Днес в 20 век при свещения принцип -самоопределение на народите- висшия ни свободен интерес на обичното ни отечество Македония, а не Южна Сърбия, както я наименуват само сърбите, налага ни се за дълг да ви заявим да знаете и изпълните следното:

  1. Вътрешната Револ. Организация почнала да работи за извоюване независимостта на Македония, след като тя се увери, че Сърбия не желае никак да приложи подписаното в Ньойския договор – права на малцинствата, а това е черкви училища да си имаме на родния ни език и пр.
  2. Всеки има равно право да се бори и застъпва за гражданските си права. При избори давайте гласа си за оная партия, която ви дава свободен живот, а не за някаква радикална или демократическа партии, които повече ви стегат в робски вериги, като ви лишават от правото на човеци с отнемане на майчиния език.
  3. Да се говори и приказва на майчиния ви роден език, а не на чуждия за вас сръбски.
  4. Да се знае и изповедва с гордост пред всекиго това щото били македонски българи, турци, албанци, гърци, власи и пр., а не стари сърби, какви никакви такива немало. Историческото име на отечеството ни е Македония, а не Южна Сърбия
  5. Да не се турят имена при кръщаване на рожбите ви по списък специално изпратен до свещениците, защото това не е християнско, както според догмите на верата само кума има право да поставя името при кръщаване, както е било, а не свещеника.
  6. Запрещава се всекаква женитба с чисти сърби и сръбкини, защото това се прави с цел по-лесно да ви държат в робство. Окръжното революционно тяло, което ви съобщава точки, предупреждава ви, бр. македонци, че то ще следи със зорко око чрез своите органи и най-строго ще наказва всеки един, който не се съобразява и не ги изпълнява. Председателите на общините длъжни са да го разгласят най-широко настоящето окръжно пред населението, а на свещениците в препис да се изпрати за изпълнение на точка 5 от окръжното.

Битолско ръководно тяло

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.