VMRO Founders in Ohrid and the region

снимка

Автор: КГП

От ляво на дясно:
1. Даме Груев, 2. Кирил Пърличев, 3. Христо Узунов, 4. Д-р Георги Николов – Арнаудов

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.