Grigor Stavrev Parlichev

Григор Ставрев Пърличев е възрожденец, учител, писател и преводач роден и починал в град Охрид Македония.

Григор Ставрев Пърличев е една от най-ярките личности на Възраждането в Македония. Неговият живот и дело са оставили незаличими исторически следи. Получил образование в Атинският университет, докоснал се до античната сила на гръцката култура, окичен с лавров венец за поетичното му  достижение „Ὁ Ἁρματωλός“ (1860), сравняван с Омир, Пърличев проявява изключителна смелост за да се изправи срещу могъществото на гърцизма. Той е от малцината прозрели голямата заплаха от загуба на идентичност пред която са били изправени неговите сънародници. Съдбовният му избор да опази майчиният си език, вместо да бере плодовете на своето образование, получено с цената на огромни лишения, го изпраща по трънливият път на житейските несгоди, но същевременно му отрежда място в пантеона на най-достойните исторически личности. Днес децата в родният му град Охрид пеят неговите песни и песни за него. Изключителна гордост за потомците на Пърличев е да чуят думите на съвременните охридчани -Докато го има Охрид ще го има и Пърличев. Тази признателност е оценката и най-голямата награда за делото на Григор Пърличев.

Selected Publications

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.