Конспиратор или подлец?

три документа гласуват за подлец

Иван Михайлов и неговите апологети разпространяват лъжата, че след убийството на Т. Александров генерал Протогеров не е взимал никакви решения, а само подписвал поднасяните от Михайлов документи. Освен това се разпространява лъжата, че Михайлов знаел за съучастието на Протогеров в убийството, но пазел тази информация в тайна. Вие познавате ли революционер, който е способен в продължение на 4 години да дава клетви за вярност пред генерала, като го поздравява с настъпването на всеки празник и след като го убива, да представи своето поведение като успешна конспирация.  След повече от 40 години работа с архивите на ВМРО, аз не съм срещал подобен психопат. За мен няма съмнение, че това не е конспирация, а безпримерна подлост. Доказателство за това са публикуваните писма на Михайлов до генерал Протогеров / Пърличев, К. Убийството на Тодор Александров. С., 2002, с.  108-111.  ; 36 години във ВМРО. Спомени на Кирил Пърличев. С., 1999, с. 496-497 /. Не е нужно да ги прочетете всички защото само приложените тук са достатъчни за да подкрепят моето твърдение.

Предишна публикация

Следваща публикация

© 2021 All Rights Reserved.Created by Synergie A.M.